НДР кафедри


     Тема НДР кафедри на 2017-2020 роки:

Наукове обґрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією на тлі коморбідних станів

   

 Запланована науково-дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, к.м.н Маркової Олени Яківни.

Тема: Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі порушення пуринового обміну. 

Термін виконання: 01.01.2018 - 31.12.2022

Науковий консультантзав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній


    Заплановано дві науково-дослідні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) асистентів кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО:

        1. Азаренко Валерії Євгеніївни:

        Тема: Особливості ведення хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з наслідками ішемічного інсульту на первинному

         рівні медичної допомоги.

        Термін виконання:  01.01.2018 р. -    31.12.2022 р.

        Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній

        2. Князєвої Олени Володимирівни:

         Тема: Особливості діагностики та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в поєднанні з хронічним обструктивним 

        захворюванням легень.

        Термін виконання:  01.01.2018 р. -    31.12.2022 р.

        Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній


                Виконуються дві науково-дослідні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) 

            аспірантів кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО: 

         1. Буртняк Тетяни Зеновіївни:

        Тема: Особливості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічним обструктивним

         захворюванням легень на первинному рівні медичної допомоги в умовах потужного гірничо-металургійного регіону України.

        Термін виконання:  01.10.2016 р. -    30.09.2020 р.

        Науковий керівник: зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО,  д. мед. н.,  професор  В.А. Потабашній

        2. Лазаренко Ольги Миколаївни:

         Тема: Особливості комплексного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою на 

        етапі первинної ланки.

        Термін виконання:  01.10.2016 р. -    30.09.2020 р.

        Науковий керівник:  доктор медичних  наук,  професор  Г.П. Кузьміна

        


Comments